LOMLOEa eta Matematikarako ikas egoerak LHn (030)

16/09/2022 al 30/09/2022
01/03/2023 al 18/04/2023
30
Bilingüe
-
Fase Horas Modalidad Inicio Final Horario Días semana
1 25 H - On-Line 01/03/2023 18/04/2023
2 5 G - Elaboración de un informe y/o memoria 18/04/2023
ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA
Jose Manuel Lopez Irastorza
Finalizado
20
On-line

Ikastaro honetan, curriculumaren egitura berria eta LOMLOEk dakartzan aldaketa nagusiak (konpetentzia espezifikoak, ebaluazio-irizpideak, oinarrizko jakintzak, zentzu matematikoak, problemen ebazpena, ikas-egoerak,…) aurkeztuko zaizkie parte-hartzaileei. Arreta berezia jarriko da konpetentzia espezifikoak zehazteko erabili diren konpetentzia-bloketan: problemen ebazpena, arrazoiketa eta proba, konexioak, adierazpena eta komunikazioa eta bloke sozioafektiboa. Irakaskuntza-lana bideratzea, programazio didaktikoen diseinua erraztea eta matematikoki aberatsak diren jarduerak  eta ikuspegi konpetentziala duten ikas-egoerak sortzen laguntzea izango dugu helburu.

Competencias
Competencias del alumnado
 • Aprender a aprender y para pensar
 • Aprender a convivir
 • Aprender a ser
 • Competencia científica
 • Competencia matemática
 • Competencia tecnológica
 • Comunicación verbal, no verbal y digital
 • Iniciativa y espíritu emprendedor
Competencias del docente
 • Competente para ajustar y adaptar las propuestas didácticas a las necesidades y a la diversidad del alumnado desde una perspectiva inclusiva
 • Competente para investigar, innovar, desarrollar y evaluar los procesos de aprendizaje en el aula desde la reflexión sobre la práctica
 • Competente para proponer, aplicar y evaluar situaciones de aprendizaje en el aula
Requisitos
Requisitos
 • Profesorado en general
Colectivo preferente
 • Profesorado E.P.A Educación Secundaria Obligatoria Científico-Tecnológico
 • Profesorado E.P.A Educación Primaria Matemáticas
 • Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 1º y 2º Ciencias Naturaleza
 • Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 1º y 2º Matemáticas
 • Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 1º y 2º Tecnología
 • Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y Bachillerato Biología y Geología
 • Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y Bachillerato Dibujo
 • Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y Bachillerato Física y Química
 • Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y Bachillerato Informática
 • Profesorado Educación Secundaria Obligatoria 3º y 4º y Bachillerato Matemáticas
Requisitos de titulación: No hay requisitos
Requisitos de titulación excluyente No hay requisitos
Programa del curso
Objetivos
Matematika eta zientzia gainontzeko esparruekin kateatzea; Matematikaren irakaskuntzan ezagutza eta baliabide gehiago izatea; Curriculum berriak dakartzan aldaketak eta aukerak aztertzea: irteera-profila, funtsezko konpetentziak, konpetentzia espezifikoak, ebaluazio-irizpideak, oinarrizko jakintzak; Lege berriaren marko pedagogikoak sustatutako ikas egoerak LHrako: oinarriak, egitura, adibideak eta gure errealitatera egokitu eta sortu; Matematikako konpetentzia espezifikoak aztertzea, horiek matematikaren didaktikan duten garrantzaz jabetzeko; Metodologia aktiboak sustatzea ikasgeletan, ikaskuntza-prozesurako eraginkorrak diren ikas-egoera aberatsak sortuz; Teknologia berrien erabilera sustatzea ikasgelan matematikarako konpetentzia garatzeko; Ikastaroan sustatutako ezagutza eta baliabideak geletan erabiltzea praktika berritzaileak zabaltzeko eta ikasleen aukerak areagotzeko; Ikasitakoa zabaltzeko grina sustatzea, elkar aberasterako izango delakoan, eta helburu horrekin komunikazio abilezia, teknika eta tresnak garatzea eta erabiltzea.
Contenido del curso

• Lege berriren azterketa eta aspektu berri nagusiak: printzipioak, funtsezko konpetentziak eta irteera profila.

• Curriculumaren aldaketak, matematikaren ikuspuntutik: konpetentzia espezifikoak, zentzu matematikoa oinarrizko ezagutzak.

• Ikas-egoeren definizioa eta egitura: ikaskuntzarako diseinu unibertsala aplikatuz.

• Ikas-egoeren azterketa: matematikaren aplikazioa testuinguruan eta matematika jarduera aberatsak eta inklusiboei hurbilketa (“low threshold high ceiling” jarduerak).

• Ikas-egoera berriak sortzeko prozedura.

Metodología

Ikastaroa bloke desberdinetan antolatuko da eta horietako bakoitzak sarrera teorikoa eta garapen praktikoa izango du. Sortutako edota proposatutako baliabideak gelan praktikan jartzea bultzatuko da. Honela, onurak eta hobetzekoak taldean partekatu ahal izango dira, hausnarketa bultzatuz. Kideen arteko interakzioa bilatuko da ikasitakoari buruzko ondorioak ezarri ahal izateko. Ekoiztutako baliabideak talde barruan eta kanpoan zabaltzea proposatuko da, sare sozialak erabiliz.

Evaluación e impacto

Kideen partaidetza aktiboa baloratuko da, hala nola, proposatutako jardueretan egindako hausnarketak eta produkzio lanetan ahalegintzea. Ikasitakoaren erabilera ikasleekin gauzatzea eta finkatzea baloratuko da.

Recursos

- Moodle plataforma erabiliko da.

Acciones formativas relacionadas
Inscripción: 19/05/2023 al 02/06/2023
Impartición: 02/10/2023 al 31/10/2023
Inscripción: 19/05/2023 al 02/06/2023
Impartición: 04/09/2023 al 29/09/2023
Inscripción: 19/05/2023 al 02/06/2023
Impartición: 18/09/2023 al 31/10/2023
Inscripción: 19/05/2023 al 02/06/2023
Impartición: 15/09/2023 al 28/10/2023