Zuzendaritza proiektua egiten laguntzeko ikastaroa (Zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa -ZEB_HPPE) (12)

25/11/2022 al 06/12/2022
12/12/2022 al 19/12/2022
20
Euskera
BEC
Fase Horas Modalidad Inicio Final Horario Días semana
1 20 P - Presencial dentro de horario lectivo
Aitor Santxo Falcon; Ana Maria Iturbe Herrera; Iñaki Ruiz Estornell; Maria Begoña Ochoa-Aizpurua Aguirre
Finalizado
300
Presencial

Ikastaroa, funtsean, espezialisten ekarpenetatik abiatuta egingo da, eta Zuzendaritza Proiektuarekin eta horren jarraipen eta eguneratzearekin zerikusia duten edukiak landuko dira. Aldi berean, zuzendaritza taldeei esleitutako eginkizunen garapena, plangintza estrategikoa, eskola antolaketa, lidergo pedagogikoa, gizarte trebetasunak eta autoerregulazioa landuko dira.

Competencias
Competencias del alumnado
 • Aprender a ser
Competencias del docente
 • Comparte una visión ética de la profesión docente y el compromiso social como agente innovador
 • Competente para cooperar y participar con los agentes educativos y las redes en la gestión y la mejora continua de la acción educativa y del centro
 • Competente para planificar y llevar a cabo su propia formación continua en base al análisis y a la reflexión sobre su práctica
Requisitos
Requisitos
 • Profesorado en general
Requisitos de titulación: No hay requisitos
Requisitos de titulación excluyente No hay requisitos
Programa del curso
Objetivos
Kurtsoan garatu beharreko konpetentziak: KONPETENTZIA KOGNITIBOAK (JAKINTZA – EZAGUTZA TEORIKOAK) · Dokumentu instituzionalak. · Zuzendaritza-taldearen eginkizunak eta ardurak. KONPETENTZIA TEKNIKOAK (EGITEN JAKITEA – TREBETASUNAK) · Ikastetxearen egoera erreala, kultura (barneko elementuak) eta ingurunea (kanpoko elementuak) aztertzea. · Plangintza estrategikoa gidatzea, garatzea, gainbegiratzea eta ebaluatzea. · Eraldaketa eta berrikuntzarako antolaketa bat definitzea eta ezartzea. Lidergo banatua. · Elkarrekin ikasten duen komunitateko kideen garapen pertsonal, sozial eta kulturala sustatzea. · Hezkuntza-komunitatea osatzen duten eragile guztien parte-hartze aktibo eta asertiboa bultzatzea, ikasle, irakasle eta familiekin komunikatzeko eta elkarrizketan aritzeko. PERTSONEN ARTEKO ETA PERTSONA BARNEKO KONPETENTZIAK (IZATEN JAKITEA) · Eskola-komunitatearen aldeko konpromisoa islatzen duen jarrera garbia erakustea. · Identitate digital pertsonala eta ikastetxearena garatzea, arduraz, segurtasunez eta jasangarritasunez. · Ikastetxea malgutasunetik eta etengabeko hobekuntzaren aldeko konpromisotik gidatzea eta jarrera irekia eta harkorra erakustea hobekuntzarako proposamen berrien aurrean. · Pertsuasioan eta motibazioan oinarritutako zuzendaritza-estrategien garapenagatik interesatzea. · Erantzun emozionala estres-egoeren aurrean autorregulatzea.
Contenido del curso

7. Modulua.- Zuzendaritza-proiektua eta beraren jarraipen eta eguneraketa.

 1. Proiektuaren justifikazioa.
 2. Zentroaren diagnosi-azterketa. Indarguneak eta hobetzeko arloak hautematea.
 3. Proiektuaren helburuak eta zuzendaritza-taldeen eskumen-esparruarekiko harremana.
 4. Jarduketa-planak eta horien denboralizazioa.
 5. Zuzendaritza-proiektuaren komunikazio-plana.
 6. Zuzendaritza-proiektuaren jarraipena, ebaluazioa eta doikuntza: lorpen-adierazleak.
Metodología

Ikastaroak bi saio presentzial izango ditu:

 1. : 2022ko abenduaren 12an, astelehena
 2. : 2022ko abenduaren 19an, astelehena

Bi egun horietan hurrengo ordutegia egongo da:
      09:00-14:00 (lehenengo atala)
      14:00-15:00 (bazkarirako tartea)
      15:00-16:00 (bigarren atala)

Ikastaroa, funtsean, espezialisten ekarpenetatik abiatuta egingo da, eta Zuzendaritza Proiektuarekin eta horren jarraipen eta eguneratzearekin zerikusia duten edukiak landuko dira. Aldi berean, zuzendaritza taldeei esleitutako eginkizunen garapena, plangintza estrategikoa, eskola antolaketa, lidergo pedagogikoa, gizarte trebetasunak eta autoerregulazioa landuko dira.

Ikastaroaren diseinua Berritzegune Nagusiko Lidergo Pedagogikoa eta Hezkuntza Eraldaketaren Arloak egin du, Hezkuntzako Ikuskaritzarekin batera, 2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, Ikaskuntza eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, zuzendaritza-eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza-eginkizuna betetzeko konpetentziak eguneratzeko prestakuntza-programa espezifikoa arautzen dituena 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetarako, jasotako marko konpetentziala kontuan hartuta.

Ikastaroan azalpen uneak, talde lana eta aplikazio praktikoak tartekatuko dira. Zuzendaritza proiektua egiteko diseinatutako gidaren laguntzaz modelajea egingo da.

Ikastaroaren ondoren, hautagai bakoitzak bere zuzendaritza proiektua egingo du. Prozesu horretan Berritzeguneetako aholkularien laguntza izango du.

Evaluación e impacto

Ikastarora joatea nahitaezkoa da. Ziurtagiria lortzeko, hutsegiteak, arrazoia edozein dela ere, ezin izango dira ikastaroaren iraupen osoaren %20 baino gehiago izan. Bertaratze hori bilkuretako akten bidez justifikatuko da, dagozkien sinadura-orriak barne.

Recursos

Zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoaren (: ZEB_HPPE) prestakuntza-ekintza preskriptiboa.

Acciones formativas relacionadas
Inscripción: 20/05/2022 al 04/06/2022
Impartición: Sin definir
Inscripción: 20/05/2022 al 04/06/2022
Impartición: Sin definir
Inscripción: 20/05/2022 al 04/06/2022
Impartición: Sin definir
Inscripción: 20/05/2022 al 04/06/2022
Impartición: Sin definir