EED-ko Ohiko Galderak

Nola sortu dibertsifikazio talde bat?

Dibertsifikazio ikasleak bi taldeetan egon behar dira;

a) Difertsifikazio talde ofizial batean.
b) DBH dagokion talde ofizialean edo erreferentziakoan.
Ondoren, taldean ikasleak sartzeko dibertsifikazio talde ofizialetatik ( "....tik sartu" aukera erabiltzen) DBH taldean kargatuko ditugu.
Ekintzak taldearen ordutegi taulan sartuko dira (ez da beharrezkoa dibertsifikazio taldean dauden ikasleak talde ofizialarekin batera ematen ez dituzten ikasgaiak ateratzea)