Zuzendaritza proiektua egiten laguntzeko ikastaroa (Zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa -ZEB_HPPE) (12)

2022/11/25 - 2022/12/06
2022/12/12 - 2022/12/19
20
Euskara
BEC
Fasea Ordu Modalitatea Hastapen Final Ordutegia Asteko egunak
1 20 P - Presentziala eskola-ordutegi barruan
Aitor Santxo Falcon; Ana Maria Iturbe Herrera; Iñaki Ruiz Estornell; Maria Begoña Ochoa-Aizpurua Aguirre
Bukatuta
300
Aurrez aurrekoa

Ikastaroa, funtsean, espezialisten ekarpenetatik abiatuta egingo da, eta Zuzendaritza Proiektuarekin eta horren jarraipen eta eguneratzearekin zerikusia duten edukiak landuko dira. Aldi berean, zuzendaritza taldeei esleitutako eginkizunen garapena, plangintza estrategikoa, eskola antolaketa, lidergo pedagogikoa, gizarte trebetasunak eta autoerregulazioa landuko dira.

Gaitasunak
Ikasleen gaitasunak
 • Izaten ikastea
Irakaslearen gaitasunak
 • Aditua etengabeko prestakuntza propioa planifikatzeko eta burutzeko, praktikari buruzko analisian eta hausnarketan oinarrituta
 • Aditua hezkuntza-agenteekin eta sareekin elkarlana egiteko eta parte hartzeko, hezkuntza-ekintzaren eta zentroaren kudeaketan eta etengabeko hobekuntzan
 • Irakaskuntza-lanbidearen eta konpromiso sozialaren ikuspegi etikoa partekatzen du agente berritzaile gisa
Baldintzak
Baldintzak
 • Irakasleak orokorrean
Titulazio baldintzak: Ez dago baldintzarik
Titulazio baztertzailearen baldintzak Ez dago baldintzarik
Ikastaroaren egitaraua
Helburuak
Kurtsoan garatu beharreko konpetentziak: KONPETENTZIA KOGNITIBOAK (JAKINTZA – EZAGUTZA TEORIKOAK) · Dokumentu instituzionalak. · Zuzendaritza-taldearen eginkizunak eta ardurak. KONPETENTZIA TEKNIKOAK (EGITEN JAKITEA – TREBETASUNAK) · Ikastetxearen egoera erreala, kultura (barneko elementuak) eta ingurunea (kanpoko elementuak) aztertzea. · Plangintza estrategikoa gidatzea, garatzea, gainbegiratzea eta ebaluatzea. · Eraldaketa eta berrikuntzarako antolaketa bat definitzea eta ezartzea. Lidergo banatua. · Elkarrekin ikasten duen komunitateko kideen garapen pertsonal, sozial eta kulturala sustatzea. · Hezkuntza-komunitatea osatzen duten eragile guztien parte-hartze aktibo eta asertiboa bultzatzea, ikasle, irakasle eta familiekin komunikatzeko eta elkarrizketan aritzeko. PERTSONEN ARTEKO ETA PERTSONA BARNEKO KONPETENTZIAK (IZATEN JAKITEA) · Eskola-komunitatearen aldeko konpromisoa islatzen duen jarrera garbia erakustea. · Identitate digital pertsonala eta ikastetxearena garatzea, arduraz, segurtasunez eta jasangarritasunez. · Ikastetxea malgutasunetik eta etengabeko hobekuntzaren aldeko konpromisotik gidatzea eta jarrera irekia eta harkorra erakustea hobekuntzarako proposamen berrien aurrean. · Pertsuasioan eta motibazioan oinarritutako zuzendaritza-estrategien garapenagatik interesatzea. · Erantzun emozionala estres-egoeren aurrean autorregulatzea.
Ikastaroaren edukia

7. Modulua.- Zuzendaritza-proiektua eta beraren jarraipen eta eguneraketa.

 1. Proiektuaren justifikazioa.
 2. Zentroaren diagnosi-azterketa. Indarguneak eta hobetzeko arloak hautematea.
 3. Proiektuaren helburuak eta zuzendaritza-taldeen eskumen-esparruarekiko harremana.
 4. Jarduketa-planak eta horien denboralizazioa.
 5. Zuzendaritza-proiektuaren komunikazio-plana.
 6. Zuzendaritza-proiektuaren jarraipena, ebaluazioa eta doikuntza: lorpen-adierazleak.
Metodologia

Ikastaroak bi saio presentzial izango ditu:

 1. : 2022ko abenduaren 12an, astelehena
 2. : 2022ko abenduaren 19an, astelehena

Bi egun horietan hurrengo ordutegia egongo da:
      09:00-14:00 (lehenengo atala)
      14:00-15:00 (bazkarirako tartea)
      15:00-16:00 (bigarren atala)

Ikastaroa, funtsean, espezialisten ekarpenetatik abiatuta egingo da, eta Zuzendaritza Proiektuarekin eta horren jarraipen eta eguneratzearekin zerikusia duten edukiak landuko dira. Aldi berean, zuzendaritza taldeei esleitutako eginkizunen garapena, plangintza estrategikoa, eskola antolaketa, lidergo pedagogikoa, gizarte trebetasunak eta autoerregulazioa landuko dira.

Ikastaroaren diseinua Berritzegune Nagusiko Lidergo Pedagogikoa eta Hezkuntza Eraldaketaren Arloak egin du, Hezkuntzako Ikuskaritzarekin batera, 2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, Ikaskuntza eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, zuzendaritza-eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza-eginkizuna betetzeko konpetentziak eguneratzeko prestakuntza-programa espezifikoa arautzen dituena 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetarako, jasotako marko konpetentziala kontuan hartuta.

Ikastaroan azalpen uneak, talde lana eta aplikazio praktikoak tartekatuko dira. Zuzendaritza proiektua egiteko diseinatutako gidaren laguntzaz modelajea egingo da.

Ikastaroaren ondoren, hautagai bakoitzak bere zuzendaritza proiektua egingo du. Prozesu horretan Berritzeguneetako aholkularien laguntza izango du.

Ebaluazioa eta eragina

Ikastarora joatea nahitaezkoa da. Ziurtagiria lortzeko, hutsegiteak, arrazoia edozein dela ere, ezin izango dira ikastaroaren iraupen osoaren %20 baino gehiago izan. Bertaratze hori bilkuretako akten bidez justifikatuko da, dagozkien sinadura-orriak barne.

Baliabideak

Zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoaren (: ZEB_HPPE) prestakuntza-ekintza preskriptiboa.

Erlazionatutako prestakuntza ekintzak
Inskripzioa: 2022/05/20 - 2022/06/04
Inpartizioa: Zehaztu gabe
Inskripzioa: 2022/05/20 - 2022/06/04
Inpartizioa: Zehaztu gabe
Inskripzioa: 2022/05/20 - 2022/06/04
Inpartizioa: Zehaztu gabe
Inskripzioa: 2022/05/20 - 2022/06/04
Inpartizioa: Zehaztu gabe