LOMLOEa eta Matematikarako ikas egoerak DBHn (031)

2023/09/15 - 2023/09/29
2024/03/01 - 2024/04/19
30
Elebiduna
-
Fasea Ordu Modalitatea Hastapen Final Ordutegia Asteko egunak
1 25 H - On Line 2024/03/04 2024/04/19
2 5 G - Txostena eta/edo memoria egitea
ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA
Jose Luis Ramos San Julian; Jose Manuel Lopez Irastorza
Izena emateko epean
20
On-line

Ikastaro honetan, curriculumaren egitura berria eta LOMLOEk dakartzan aldaketa nagusiak (konpetentzia espezifikoak, ebaluazio-irizpideak, oinarrizko jakintzak, zentzu matematikoak, problemen ebazpena, ikas-egoerak,…) aurkeztuko zaizkie parte-hartzaileei. Arreta berezia jarriko da konpetentzia espezifikoak zehazteko erabili diren konpetentzia-bloketan: problemen ebazpena, arrazoiketa eta proba, konexioak, adierazpena eta komunikazioa eta bloke sozioafektiboa. Irakaskuntza-lana bideratzea, programazio didaktikoen diseinua erraztea eta matematikoki aberatsak diren jarduerak  eta ikuspegi konpetentziala duten ikas-egoerak sortzen laguntzea izango dugu helburu.

Gaitasunak
Ikasleen gaitasunak
 • Ekimen eta izpiritu ekintzailea
 • Elkarrekin bizitzen ikastea
 • Gaitasun matematikoa
 • Gaitasun teknologikoa
 • Gaitasun zientifikoa
 • Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala
 • Ikasten eta pentsatzeko ikastea
 • Izaten ikastea
Irakaslearen gaitasunak
 • Aditua gelan ikasteko egoerak proposatzeko, aplikatzeko eta ebaluatzeko
 • Aditua gelan ikasteko prozesuak ikertzeko, berritzeko, garatzeko eta ebaluatzeko, praktikari buruzko hausnarketatik
 • Aditua proposamen didaktikoak ikasleen premia eta aniztasunera doitzeko eta egokitzeko, ikuspegi inklusibotik
Baldintzak
Baldintzak
 • Irakasleak orokorrean
Lehentasunezko taldea
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (1. eta 2.) Matematika irakasleak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (1. eta 2.) Natura Zientziak irakasleak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (1. eta 2.) Teknologia irakasleak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (3. eta 4.) eta Batxilergoa Biologia eta Geologia irakasleak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (3. eta 4.) eta Batxilergoa Fisika eta Kimika irakasleak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (3. eta 4.) eta Batxilergoa Informatika irakasleak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (3. eta 4.) eta Batxilergoa Marrasketa irakasleak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (3. eta 4.) eta Batxilergoa Matematika irakasleak
 • H.H. Lehen Hezkuntza Matematika
 • H.H.Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Zientifiko-Teknologiko irakasleak
Titulazio baldintzak: Ez dago baldintzarik
Titulazio baztertzailearen baldintzak Ez dago baldintzarik
Ikastaroaren egitaraua
Helburuak
Matematika eta zientzia gainontzeko esparruekin kateatzea; Matematikaren irakaskuntzan ezagutza eta baliabide gehiago izatea; Curriculum berriak dakartzan aldaketak eta aukerak aztertzea: irteera-profila, funtsezko konpetentziak, konpetentzia espezifikoak, ebaluazio-irizpideak, oinarrizko jakintzak; Lege berriaren marko pedagogikoak sustatutako ikas egoerak DBH-rako: oinarriak, egitura, adibideak eta gure errealitatera egokitzea eta sortzea; Matematikako konpetentzia espezifikoak aztertzea, horiek matematikaren didaktikan duten garrantziaz jabetzeko; Metodologia aktiboak sustatzea ikasgeletan, ikaskuntza-prozesurako eraginkorrak diren ikasegoera aberatsak sortuz; Teknologia berrien erabilera sustatzea ikasgelan matematikarako konpetentzia garatzeko, Ikastaroan sustatutako ezagutza eta baliabideak geletan erabiltzea praktika berritzaileak zabaltzeko eta ikasleen aukerak areagotzeko; Ikasitakoa zabaltzeko grina sustatzea, elkar aberasterako izango delakoan, eta helburu horrekin komunikazio abilezia, teknika eta tresnak garatzea eta erabiltzea.
Ikastaroaren edukia
 1. Ikastaroaren motibazioa: Hezkuntza esaldietan (Willy Servais, Han Freudenthal, Paulo Freire, Jhon A. Paulos…).
 2. 2030 Agenda: Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH).
 3. GIHren 4. Heburua: Kalitate oneko hezkuntza (*).
 4. LOMLOE lege berriaren aspektu nagusiak:
  • Printzipioak
  • Funtsezko konpetentziak
  • Irteera profila.
 5. Curriculum berriaren aldaketa nagusiak matematikaren ikuspuntutik:
  • Konpetentzia espezifikoak
  • Ebaluazio irizpideak
  • Oinarrizko jakintzak eta ezinbestekoak.
 6. Konpetentzia espezifikoak biltzen dituzten konpetentzia-blokeak:
  • Problemen ebazpena
  • Arrazoiketa eta proba
  • Konexioak
  • Adierazpena eta komunikazioa
  • Bloke sozio-emozionala
 7.  Matematikako curriculumak dakarren berrikuntzarik nabarmenetako bat jakintzen definizioan: “zentzu matematikoak”, eduki matematikoak modu funtzionalean erabiltzeko.
 8. Matematika-zentzuen definizioa matematikaren arlo desberdinekin duten loturaren arabera: sozio-emozional, estokastiko, algebra, espazio, neurri eta zenbaki-zentzua. Hainbat adibide esanahia finkatzeko, hauek funtsezkoak baitira matematika modu esanguratsu eta funtzionalean ikasteko.
 9. Matematikaren irakaskuntza. Printzipio eta orientabide metodologikoak. CEMat-en dokumentua aztergai.
 10. Mentalitate matematikoaren hazkundea etengabeko hobekuntzarako:
   • Stanford-eko unibertsitatean irakaslea den Jo Boaler eta hazkunde mentatlitatea. (I)
   • Dan Finkel: Five Principles of Extraordinary Math Teaching. (II)
   • Jose Ramón Gamo: "Necesitamos maestros que generen mentalidad de crecimiento en los chavales" (III)
   • NRICH (*)
 11. Problemen ebazpena: ikasteko helburu gisa eta matematika modu funtzional eta esanguratsuan ikasteko metodorik eraginkorrenetako bat bezala.
 12. Konpetentzietan oinarritutako curriculuma kontuan izanik, hezkuntza sistemak ebaluatzeko dauden hainbat frogen item liberatuen azterketa eta moldaketa bertan proposatzen diren jarduerak eta problemak gure ikasgeletan erabiltzeko:
 13. Matematika jarduera aberatsak, esanguratsuak eta inklusiboak (“low threshold high ceiling” jarduerak *).
 14. Ikas-egoeren definizioa eta egitura: ikaskuntzarako diseinu unibertsala aplikatuz.
 15. Ikas-egoeren azterketa: matematikaren aplikazioa testuinguruan.
 16. Ikas–egoerak sortzeko prozedurak eta adibideak. Ikas-egoera bat aztertu, hobetu, moldatu edota berri bat sortu.
Metodologia

Oinarri metodologikoak

Metodologiaren oinarriak eta ardatzak: Egiten Ikastea, Elkarrekin Egiten Ikastea eta Lankidetzan Sortzea.

Tutorearen eta partehartzaile guztien inplikazio aktiboa eskatzen da ikastaroa eraginkorra eta guztiontzat aberasgarria izan dadin; beraz, elkarlana, lanak partekatzea eta konpromisoa izango dira ikastaroaren gidariak.

Lan dinamika eta antolakuntza

 • Ikastaroa bloke desberdinetan antolatuko da eta horietako bakoitzak sarrera teorikoa eta garapen praktikoa izango du.
 • Sortutako edota proposatutako baliabideak gelan praktikan jartzea bultzatuko da. Honela, onurak eta hobetzekoak taldean partekatu ahal izango dira, hausnarketa bultzatuz.
 • Kideen arteko interakzioa bilatuko da ikasitakoari buruzko ondorioak ezarri ahal izateko.
 • Moodle plataformako foroetan hausnartzeko hainbat gai proposatuko dira.
 • Ekoiztutako baliabideak talde barruan eta kanpoan zabaltzea proposatuko da, Internetek ematen dituen baliabideak erabiliz.
Ebaluazioa eta eragina

Aipatutako oinarri metodologikoak kontuan izanik, ebaluazioan kontuan hartuko diren adierazle nagusiak:

 • Proposatutako tareak egitea.
 • Partaidetza aktiboa.
 • Foroetan hausnarketak partekatzea.
 • Ikas-egoera bat moldatzen edo berria sortzen ahalegintzea.
 • Jarduera aberatsak eta esanguratsuak proposatzea.
 • Ikastaroan egindako lanak partekatzea.
 • Ikastaro amaierako lanaren prestakuntzan parte hartzea.
 • Ikasitakoaren erabilera ikasleekin gauzatzea eta finkatzea ere baloratuko da.
Baliabideak

Moodle plataforma erabiliko da.

Erlazionatutako prestakuntza ekintzak
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/01/08 - 2024/02/12
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/01/23 - 2024/02/27
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/03/01 - 2024/04/18