Haur Hezkuntza. Urrezko aroa haurtzaroa. (052)

2023/09/15 - 2023/09/29
2024/03/01 - 2024/03/25
30
Euskara
-
Fasea Ordu Modalitatea Hastapen Final Ordutegia Asteko egunak
1 25 H - On Line 2024/03/01 2024/03/25
2 5 G - Txostena eta/edo memoria egitea
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Jon Martin Echeveste
Tramitatzen
30
On-line

Ikasgaiaren helburua jaiotzatik hasi eta koxkortzen direnera arteko garapen psikologikoa eta fisikoa aztertzea da, garapenaren ikuspuntu integratzaile eta dialektikotik, euren praktika profesionalean erabilgarri izan daitezkeen ezagutza teorikoak eta baliabideak eskainiz

Horretarako, giza garapenaren ikasketarako teoria, eredu eta metodologia desberdinak aztertuko dira, baita garapen etapa bakoitzari lotutako aldaketa psikologiko nagusiak ere. Haurrek mugimenduari eta komunikazioari lotutako gaitasunak aldi honetan bereganatzen dituzte, adin kritikoa da horretarako; beraz, bereziki egokia lanketarako.

Gaitasunak
Ikasleen gaitasunak
  • Elkarrekin bizitzen ikastea
Irakaslearen gaitasunak
  • Irakaskuntza-lanbidearen eta konpromiso sozialaren ikuspegi etikoa partekatzen du agente berritzaile gisa
Baldintzak
Baldintzak
  • Haur Hezkuntza irakasleak
Titulazio baldintzak: Ez dago baldintzarik
Titulazio baztertzailearen baldintzak Ez dago baldintzarik
Ikastaroaren egitaraua
Helburuak
Etapako hezitzaileen arteko elkar ezagutza eta laguntza bultzatzea, hartara, begirada berdina duten talde profesionala izateko EAEko hezitzaile taldea; Haur/ikasle guztien garapen osoa eta orekatua lortzen laguntzeko, hezitzaileentzat formazio baliagarria izatea; Haur/ikasle bakoitza dena izanik ere, bere errealitate gertukoa (garapen, familiar, sozial) oinarri izanda, ikastaro honek hezitzaile taldeari, haurrak, horren beharrezkoak dituen zaintza, segurtasun afektiboa, esperientziak ahalbideratzeko formazioa behar du izan. Hartara, haurraren ongizaterako eta indarrean dagoen dekretuak dioena eskoletan gauzatzeko.
Ikastaroaren edukia

1. Modulua: Garapenaren psikologia

Hurbilpen teorikoak. 

Garapenaren Psikologiaren ikerketa.

Lehen haurtzaroa ( 0-2)

Bigarren haurtzaroa ( 3-6). 

Eskolako urteak ( 6-12). 

2. Modulua: Garapen psikomotorra. Kontzeptuak

Hazkundea eta garapena

Eragina duten faktoreak

Hazkundearen gorputz sistemak

Jarduera fisikoa eta hazkundea

Haurtzaroko motrizitatearen interpretazioak

Morfozinesia

3. Modulua: Mugimenduzko trebetasunen eta abilezien garapena Haur Hezkuntzan

Funtsezko lorpenak

Jaio berrien erreflexuak

Lehenengo mugimendu koordinatuak

Mugimenduaren garapena: Jarreraren garapena

Buruari eustea

Esertzea

Zutikako jarrera 

Katamarka ibiltzea

Lekualdaketak

Ibiltzearan garapena 

Lasterketa

Jauziak

Birak

Jaurtitzea eta harrapatzea

4. Modulua: Jolasak 

Jolas sinbolikoa

Jolas tradizionalak

Ipuin motorrak 

Zirkuituak

Dramatizazioak 

5 modulua:. Gaitasun motorrak Haur Hezkuntzan

Koordinazioa

Oreka

Gorputz eskema: egituraketa pertzeptiboa

Espazio-denborako egituraketak

Denborazko antolakuntza

6. modulua: Psikomotrizitatea eta Haur Hezkuntza

Psikomotrizitatearen kontzeptua

Psikomotrizitatearen korronte teorikoak

Psikomotrizitatearen saio praktikoaren ezaugarriak

7. modulua:: Komunikazioa eta Gorputz Adierazpena Haur Hezkuntzan

Gorputz Adierazpenaren kontzeptua eta helburuak

Gorputz Adierazpenerako edukiak lantzeko proposamena

Gorputza ezagutzarako tresna

Gorputza komunikaziorako tresna

Dramatizazioa

Dantzak

8. modulua: Afektibitatearen garapena. Emozioen kontrola eta oreka Haur Hezkuntzan

Bizipen afektiboak (emozioak eta sentimenduak)

Trebetasun sozialak eta balioak. Zer dira? Nola garatzen dira?

Garapen emozionala: adin ezberdinak, beharrak

Metodologia

Ikastaroa galdetegi batekin hasiko da. Bertan, aurrezagutza neurtuko zaie, ikastaroan parte hartzeko motiboa detektatuko da. Metolodologia espositiboa gailenduko da irakasgai honetan, eduki teorikoak alegia. Informazioa moduluka banatuta dago. Ikastaro bakoitzak gai bati heltzen dio, eta aldi berean hurrengotarako oinarrizko jakintza eskainiko du. Ikastaroa, beraz, jakintza progresiboki hartzeko pentsatuta dago. 

Ikasleek emandako materialaren gaineko zalantzak argitu nahi badituzte, irakasleari idazteko aukera izango dute. Foro bat ere izango dut ikastaroak eta haren bidez dudak elkarbanatu ahal izango dituzte ikasleek eta elkar elikatu ahal izango dute beraien kasuistika azalduz eta elkarren iradokizunak jasoz. Azkenik, ikastarokoak ez diren eduki osagarrietarako sarbidea ere eskainiko zaie ikasleei beraien kasurako egoki irizten badiote, kontsultatu dezaten.

Ebaluazioa eta eragina

Ikastaroa galdetegi batekin hasiko da. Bertan, aurrezagutza neurtuko zaie, ikastaroan parte hartzeko motiboa detektatuko da eta klaseak aniztasun egoerarik duten galdetuko zaie. Hala balitz, beraien kasu zehatzari buruzko lana egingo dute ebaluaziorako. Beraien klase(t)an kulturarteko aniztasun handirik ez duten kasuetan alegiazko zenbait eredu eskainiko zaizkie adibide zehatzen gainean lan egiteko aukera izan dezaten. Nortasunarekin gatazkak dituzten hiru haur prototipiko hartuko dira ardatz moduan.

Informazioa moduluka banatuta dago. Ikastaro bakoitzak gai bati heltzen dio, eta aldi berean hurrengotarako oinarrizko jakintza eskainiko du. Ikastaroa, beraz, jakintza progresiboki hartzeko pentsatuta dago.

Ikasleek emandako materialaren gaineko zalantzak argitu nahi badituzte, irakasleari idazteko aukera izango dute. Hala ere, komunikaziorako kanalik interesgarriena foroak eskainiko duena da. Foro honen bidez dudak elkarbanatu ahal izango dituzte ikasleek eta elkar elikatu ahal izango dute beraien kasuistika azalduz eta elkarren iradokizunak jasoz.. Azkenik, ikastarokoak ez diren eduki osagarrietarako sarbidea ere eskainiko zaie ikasleei beraien kasurako egoki irizten badiote, kontsultatu dezaten.

Ikastaroaren amaieran ikasleek beraien burua, ikastaroaren antolaketa eta edukiak ebaluatuko dituzte. Hurrengo ediziotarako kalitatearen giltzarri izango da informazio hori.


 

Ataza

Orduak

Notaren portzentaia

Test bakoitzaren nota

20

%60

Foroetan izandako parte-hartzea

2

%20

Azken lana (Memoria)

8

%20

Guztira, %60a baino gehiago eskuratu beharko dute ikasleek GAI izendapena lortzeko. Derrigorrezkoak izango dira testen eta azken lanaren entregak. 

Inpaktua

Ikasleek egindako azken lanak bi bertsio izango ditu: Lehen bertsioa, originala izango da eta ebaluaketarako kontutan hartuko dena izango da berau; bigarrena, lehenengoaren bertsio gainbegiratua izango da, argitaratzeko moduan erredaktatua. Baimena ematen duten irakasleek egindako lan guztien konpilazioa egin eta zabaltzeko moduan jarriko da ikasle guztientzat, Etorkizunean beraien eskolatan erabiltzeko aukera edo lankideekin partekatzeko aukera izango dute modu honetan. Modu honetan sorkuntza kolektibo bat osatuko dute ikastaroa egiten dutenek. Lanak https://www.amarauna.euskadi.eus helbidera helaraziko dira. 

Baliabideak

ADARRA M.R.P (1984) En busca del juego perdido. Bilbo: Cuadernos de Adarra.

AGUIRRE, J. (2005) La aventura del movimiento. El desarrollo psicomotor de 0 a 6

años. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.

AHR, B. (1993) Nadar con bebés y niños pequeños. Ejercicios para favorecer el

movimiento precoz en el agua. Bartzelona: Paidotribo.

AJA, J.M.; CORTADA, L.; GÚELL, R. VISCARRO, I. (1994) La Expresión Corporal en el 

marco de la Reforma Educativa. En Actas del XII Congreso Nacional de

Educación Física en las Escuelas de Magisterio. Sevilla.

ALCANTARA, J. (1990) Cómo educar la autoestima. Bartzelona: CEAC.

ALONSO, M.T. (2005) La afectividad en el niño, manual de actividades preescolares.

Sevilla: Trillas.

ALVAREZ HERNANDEZ, J. (1990) Habilidades Sociales en la educación infantil.

Cuaderno de trabajo. Madril: Escuela Española.

AMICALE EPS. (1992) El Niño y la actividad física. 2-10 años. Bartzelona: Paidotribo.

ANTON, M. (1987) La psicomotricidad en el parvulario. Bartzelona: Laia. Cuadernos de

pedagogía.

AARNOLD, R. (1966) Cómo jugar con su hijo. Buenos Aires: Kapelusz.

ATKIN, L. C.; SUPERVIELLE, T.; SAWYER, R.; CANTON, P. (1987) Paso a paso. Cómo

evaluar el crecimiento y el desarrollo de los niños. México: UNICEF.

AUCOUTURIER, B. (2000) La práctica Psicomotriz.. Revista Cuadernos de

psicomotricidad., nº 19, Junio. Bergara (Gipuzkoa): Escuela de Psicomotricidad

de la UNED de Bergara.

AUCOUTURIER, B. (2004) Los fantasmas de la acción y de la práctica psicomotriz.

Bartzelona: Grao.

AUCOUTURIER, B. (2005) Los fantasmas de la acción y la práctica psicomotriz.

Bartzelona: Grao 2005. (2ª edición)

AUCOUTURIER, B.; DARRAULT, I.; EMPINET, J.L. (1985) La práctica psicomotriz.

Reeducación y terapia. Bartzelona: Editorial cientifico médica.

BALASKAS, A. y WALKER, P. (1985) Gimnasia para los más pequeños: ejercicios de

estimulación precoz desde el nacimiento a los cuatro años. Bartzelona: Urano.

BANTULÁ, J. (1998) Juegos motrices cooperativos. Bartzelona: Paidotribo.

BANTULÁ, J. (1998) Juegos motrices cooperativos. Bartzelona. Paidotribo.

BARBA, E. Y SAVARESE, N. (1990) El arte Secreto del actor. Diccionario de

antropología teatral. México: Escenología. A.C.

CANAL FARRIOLS, D. (1993) La Educación Física del nacimiento a los tres años.

Bartzelona: A. M. Rosa Sensant y MEC.

CASTAÑER, M.; CAMERINO, O. (1993b) La conciencia corporal. En Fundamentos de

Educación Física para Enseñanza Primaria. Bartzelona: INDE.

CASTAÑER, M.; CAMERINO, O. (1993c) La organización espacio-temporal de las

acciones motrices. En Fundamentos de Educación Física para Enseñanza

Primaria. Bartzelona: INDE.

CRATTY, B.J. (1982) Desarrollo perceptual y motor en los niños. Buenos Aires: Paidós.

CRATTY, B.J. (1985) Juegos Escolares que desarrollan la conducta. México D.F.: Pax

México.

FUENTE, A. de la (1995) La Sombra Misteriosa. Madril. Ediciones de la Torre.

FUNETES, L. J. (1992) Apuntes de la asignatura Expresión Corporal de Los estudios de

Licenciado en Educación Física del Instituto Vasco de Educación física

(IVEF/SHEE) Material policopiado inédito. Gasteiz: Gobierno Vasco.

GALLEGO ORTEGA, J.L. (1994) Educación Infantil. Málaga: Aljibe.

GARAIGORDOBIL, M. (1990): Juego y desarrollo infantil. La actividad lúdica como

recurso psicopedagógico: un propuesta de reflexión y de acción. Madril: Seco

Olea.

GARAIGORDOBIL, M. (1992): Juego cooperativo y socialización en el aula. Un

programa de juego amistoso, de ayuda y cooperación, para el desarrollo

socio-afectivo en niños de 6 a 8 años. Madrid: Seco Olea.

GARCIA GONZALEZ, E. (2005) Vigotsky, la construcción histórica de la psique. México

D.F.: trillas.

GUILLEMART, G.; MARCHAL, J.C.; PRANT, M.; PARLEBAS, P.; SCHIMITT, A. (1991) Las

cuatro esquinas de los juegos. Lleida: Agonos.

GUITARD, R. (1990) 101 Juegos no competitivos. Bartzelona: Graó.

GUITARD, R. (1999) Jugar y divertirse sin excluir. Bartzelona: Graó.

GUTIERREZ, M. (1989) 140 juegos de Educación Psicomotriz. Sevilla: Wanceulen.

GUTTON, P. (1982): El juego de los niños. Bartzelona: Hogar del libro.

HAASE, J. (1984) Juegos en el agua. Buenos Aires: Stadium.

HAGSTROM, J.; MORRILL, J. (1984) Juegos con Niños, un manual para jugar con los

niños. Bartzelona: CEAC. Colección Educación y Enseñanza. Serie preescolar.

Haur Hezkuntzako OCD-a. (1992) Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa zaila. Gasteiz:

Eusko Jaurlaritza.

HELLISON, D. (1995) Teaching Responsibility Though Physical Activity and Sport.

Champaign, Illinois: Human Kinetic

HERNANDEZ, V.; RODRIGUEZ, P. (2000) Expresión corporal. Madril: editorial CCS.

HORNO, P. (2004) Educando el afecto. Bartzelona: Grao

IMERONI, A. (1989) El juego como medio educativo. Revista de E.F., nº 25, pp. 5-11.

JIMENEZ ORTEGA, J.; JIMENEZ DE LA CALLE, I. (1995) Psicomotricidad. Teoría y

programación. Madril: Editorial Escuela Española S.A.

JOUSSE, M. (1974) L´anthropologie du geste. París: Mayenne: Gallimard.

JUBETE, M.; MAJEN, T. (1994) Lo cotidiano. Rev. Infancia nº 23, enero-febrero.

JUSTO DE LA ROSA, M. (1991) Orientaciones educativas para niños de 0 a 3 años.

Madril: Bruño. Colección Nueva Escuela.

JUSTO MARTÍNEZ, E. (2000) Desarrollo Psicomotor en Educación Infantil. Bases para la

intervención en psicomotricidad. Universidad de Almería. Almería.

Garapen psikomotorra Haur Hezkuntzan 0-6 urte

LAPIERRE, A. y AUCOUTURIER, B. (1977): Simbología del movimiento. Madril:

Científico Médica,

LE BOULCH, J. (1972). La educación por el movimiento en la edad escolar. Buenos

Aires: Paidós.

LE BOULCH, J. (1983) El Desarrollo Psicomotor desde el nacimiento a los 6 años.

Madril: Doñate.

LE BOULCH, J. (1987): La educación psicomotriz en la escuela primaria. Bartzelona:

Paidós.

LEQUEUX, P. (1984): Juegos: más de 1.000, para todo lugar, casa, escuela, campo,

playa,... Bartzelona: Reforma de la Escuela,.

LINAZA, J.L. (1989) El juego infantil. Madrid: Ediciones del Ministerio de educación y

Ciencia. Colección el niño y el conocimiento, serie básica.

LLORCA, M.; SANCHEZ, J. (2003) Psicomotricidad y las necesidades educativas

especiales. Málaga: Aljibe.

MAURIRAS BOUSQUET, M. (1986): Lo que incita a jugar y lo que incita a aprender. En

rev. Perspectivas, XVI, 4, pp. 497-507.

MOLINA, D. (1972) Psicomotricidad I. La coordinación visomotora y dinámica manual

del niño infradotado. Buenos Aires: Losada S.A.

MONTAVEZ, M.; ZEA, M.J. (1998) Expresión Corporal, propuestas para la acción.

Málaga. Edita M.M. y M.J.Z.

MORAL SANCHEZ, A.del (1994) Aprendizaje y Desarrollo Motor. Universidad de Alcalá.

ORLICK, T. (1990): Libres para cooperar, libres para crear. Bartzelona: Paidotribo.

ORTEGA, R. (1990): Jugar y aprender. Sevilla: Diada.

PALACIOS, J.; MARCHESI, A.; COLLEN, C. (1999) Garapen psikologikoa eta hezkuntza

I. Psikologia ebolutiboa. Euskal Herriko Unibertsitatea. Bilbo.

PALOU, S. (2004) Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Barcelona:

Grao.

PIAGET, J. (1971): El criterio moral en el niño. Bartzelona: Fontanella.

PIAGET, J. (1972): El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madril: Aguilar.

PIAGET, J; LORENZ, K. y ERIKSON, E.H.(1982): Juego y desarrollo. Bartzelona: Crítica.

ROGERS, C. (1978): Libertad y creatividad en la educación. Buenos Aires: Paidós.

ROSENBERG, C. (1993) Gimnasia Danza. Bartzelona: Paidotribo.

RUIBAL PLANA, O. (1997) Unidades Didácticas para Secundaria V. Expresión Corporal.

Ejercicios de expresión corporal para jóvenes con disminución física o

sensorial. Bartzelona: INDE.

RÜSELL, A. (1970): El juego de los niños. Bartzelona: Herder.

SANCHEZ BAÑUELOS, F. (1992) Bases para una Didáctica de la Educación Física y el

Deporte. Madril: Gymnos.

SANUY, J. (1980): El niño ante el espacio (de la rayuela al laberinto). Madril: Pablo del

Río.

SLADE, P. (1981) Expresión dramática infantil. Aula XXI. Madril: Santillana.

SPENCER, Z.A. (1981): 150 juegos y actividades preescolares. Bartzelona: CEAC.

STANT, M .A. (1976): El niño preescolar. Actividades creadoras y materiales para

juegos. Buenos Aires: Guadalupe.

TOMÀS, J. (2005) Psicomotricidad y Reeducación. Bartzelona: Laertes.

TORBERT, M. (1990): Juegos para el desarrollo motor. México: Pax México.

TRIGO AZA, E. (1989): Juegos Motores y Creatividad. Bartzelona: Paidotribo

UNESCO (1980): El niño y el juego: París: Planteamientos teóricos y aplicaciones

pedagógicas. UNESCO.

VACA ESCRIBANO, M.(1986): Tratamiento Pedagógico de lo Corporal en los comienzos

de la E.G.B. Málaga: UNISPORT.

VALLÉS, A.; VALLÉS, C. (1996) Las habilidades sociales en la escuela. Una propuesta

curricular. Madril: EOS.

VARIOS (1987): ¿ Juzgar o Enseñar?. En Cuadernos de pedagogía, nº 150.

VIALLES, C. (1998) Actividades para niños y niñas (5 años) Madril: Akal.

VIDAL, J. (1988): Juego y educación. , Madrid: Akal.

VIZCARRA, M. T. (2002) Tratamiento didáctico de los contenidos de Educación Física. En Arruza Gabilondo, J. A. (coord.) Nuevas perspectivas a cerca del deporte educativo. Zarautz: Euskal Herriko Unibertsitatea

VVAA (1992) Educación Infantil I y II. Pedagogías Corporales. Bartzelona: Paidotribo.

VVAA (1976) Dramatización. Archivo del profesor, recursos didácticos. Madril: Vicens-Vives y MEC.

VYGOTSKI, L.S. (1982): El juego y su función en el desarrollo psíquico del niño. En Cuadernos de Pedagogía, nº 85, pp. 39-48.

WALLON, H. (1980): La evolución psicológica del niño. Buenos Aires: Psique. (Obra original publicada en 1941).

ZABALZA, M.A. (1987): Áreas, medios y evaluación en la educación infantil. Madril: Narcea.

ZABALZA, M.A. (2002) Didáctica de la educación infantil. Madrid: Narcea.

ZAPATA, O. (1990): El aprendizaje por el juego en la etapa material y preescolar. México: Pax México.

Erlazionatutako prestakuntza ekintzak
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/01/08 - 2024/01/29
Inskripzioa: 2023/09/22 - 2023/10/01
Inpartizioa: 2023/10/05 - 2024/04/18
Inskripzioa: 2023/05/19 - 2023/06/02
Inpartizioa: 2023/10/02 - 2023/10/31
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/03/07 - 2024/04/30