Haur Hezkuntza. Haur literatura norberaren garapenaren bidaide. (053)

2023/09/15 - 2023/09/29
2024/05/21 - 2024/06/18
30
Euskara
-
Fasea Ordu Modalitatea Hastapen Final Ordutegia Asteko egunak
1 25 H - On Line 2024/05/21 2024/06/18
2 5 G - Txostena eta/edo memoria egitea
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Jon Martin Echeveste
Tramitatzen
30
On-line

Literaturak hiru funtzio nagusi ditu: informatzea, norbere inguru kulturalarekin bat egitea eta gozatzea. Hirugarren dimentsio horretaz ahaztu eta erabilera instrumentala eman zaio askotan eta horren adierazgarri da azken urteotan irakurmenean izan den jaitsiera. Ikastaro honek irakurzaletasuna sustatu nahi du irakasleen artean, pasioa kutsatu, gero irakasleek pasio hori elkarbana dezaten ikasleekin. Haurrek badakite “Bazen behin” formularen ondoren datorren guztia magikoa izan daitekeela eta belarriak zut entzuten dituzte irakasleen kontakizunak. Ikastaro honek irakasleei baliabideak eskaini nahi dizkie ipuinen aukeraketarako eta erabilerarako. 

Zenbait ipuin klasiko gogorrak edo desegokiak dira moralki gaur egungo perspektibatik. Horren aurrean nola jokatu, zein alternatiba dauden eta zein lanketa egin daitekeen erakutsiko du ikastaro honek.

Gaitasunak
Ikasleen gaitasunak
  • Elkarrekin bizitzen ikastea
Irakaslearen gaitasunak
  • Irakaskuntza-lanbidearen eta konpromiso sozialaren ikuspegi etikoa partekatzen du agente berritzaile gisa
Baldintzak
Baldintzak
  • Haur Hezkuntza irakasleak
Titulazio baldintzak: Ez dago baldintzarik
Titulazio baztertzailearen baldintzak Ez dago baldintzarik
Ikastaroaren egitaraua
Helburuak
237/2015 dekretuak Haur Literaturari buruz dioena gogoratzea eta dekretuko zutabeekin loturak egitea, haur bakoitzak duen errealitateari erantzunez, horren beharrezkoak dituen eta dekretuan azpimarratzen diren zaintza, segurtasun afektiboa eta esperientziak ahalbideratzea sustatu ahal izateko; Haur Literaturaren definizioari buruz hausnartzea eta norbere definizio propioa bilatzea; Haurren garapenaren arlo desberdinetan Haur Literatura bidaide gisa ulertu eta profesional gisa, haurrei egiten diegun eskaintza moduaren arabera, nolako onurak eragin ditzakeen aztertzea, haurren garapen osoa eta orekatua lortzen laguntzeko; Haur Literaturan bitartekariak duen garrantziaz ohartzea eta jardun honetan trebatzea; Haur Literaturaren barruan hainbat genero ezagutzea eta horien barruan, hezitzaileen arteko sarea osatuz, baliabide praktikoak elkarbanatzea, modu honetan, begirada berdina duen talde profesionala indartuz eta bultzatuz.
Ikastaroaren edukia

1. modulua: Jokoa eta jolasa

Definizioa, kontzeptua eta ezaugarriak

Jolas librea eta arautua

2. modulua: Haurraren garapena

Garapen psikomotorra

Haurdunalditik 3 urtera arte

3 urtetik 6 urtera

Garapen kognitiboa

Haurdunalditik 3 urtera arte

3 urtetik 6 urtera

Garapen sozio-afektiboa

3. modulua:Hizkuntza eta pentsamendua

Jolas sinbolikoa

Ez ahozko komunikazioa

Irudikapena

Sormena

4. modulua:Haur literatura

Definizioa, jatorria, ezaugarriak

Balio hezitzailea

Ipuin klasikoak eta Bettleheim

Ipuin klasikoak eta haien kurazioa

Ipuina

Album ilustratua

5. modulua:Euskal Herriko Haur literatura

Euskal Herriko polisistema literarioa

Ahozko ondarea

Ipuin kontalaria

Bertsolaritza

Ilustratzaileak eta idazleak

6. modulua:Literatura Garapen Iraunkorretako Helburuak betetzeko baliabide

Aniztasuna

Kultura

Genero ikuspegia

Kulturartekotasuna

Ura

Migrazioa

Pobrezia

7. modulua:Instituzioak

Liburutegiak

Bularretik mintzora

Familiak

Antzezlekuak

Titereak

Wayang kulit

Metodologia

Ipuinak eta album ilustratuak hartuko dira klaseak gidatzeko gidalerro gisa.Informazioa moduluka banatuta dago. Ikastaro bakoitzak gai bati heltzen dio, eta aldi berean hurrengotarako oinarrizko jakintza eskainiko du. Ikastaroa, beraz, jakintza progresiboki hartzeko pentsatuta dago. 

Ikasleek emandako materialaren gaineko zalantzak argitu nahi badituzte, irakasleari idazteko aukera izango dute. Hala ere, komunikaziorako kanalik interesgarriena foroak eskainiko duena da. Foro honen bidez dudak elkarbanatu ahal izango dituzte ikasleek eta elkar elikatu ahal izango dute beraien kasuistika azalduz eta elkarren iradokizunak jasoz. Azkenik, ikastarokoak ez diren eduki osagarrietarako sarbidea ere eskainiko zaie ikasleei beraien kasurako egoki irizten badiote, kontsultatu dezaten.

Ebaluazioa eta eragina

Ikastaroan parte hartzen duten ikasleek eduki teorikoak jaso eta barneratu dituztela ziurtatzeko lanabesak izango dituzte. Horretarako, prestatu dira gaiei buruzko galderak. Bizpahiru modulotik behin ikasleek beraien burua ebaluatzeko balioko dieten galdetegiak erantzun beharko dituzte.
Bestalde, moduluek foroak izango dituzte eta bertan adierazi ahal izango dituzte irakasleek zeintzuk diren beraien zalantzak, haien gelatako kasuistikak, eta proposamenak. Ikastaro honen zuzendariak xaxatuko ditu bertako partaideak, baldin eta parte hartzea eskasa bada. Foroan parte hartzea oso garrantzitsua da eta azken notarako kontutan hartuko da. Ikastaroaren helburuetako bat da bertan izena ematen duten irakasleen arteko sare bat sortzea, kezka komunak dituzten pertsonen talde bat, eta ikastaroa bukatutakoan ere harremanetan jarraitzea.
Ipuinak gomendatzeko eta kontatzeako ariketa proposatuko zaie ikastaroan parte hartzen duten irakasleei. Eduki teorikoei erantzun praktikoa emango diote, beraz.

Ataza
Portzentaia
Test bakoitzaren nota
%40
Foroetan izandako parte-hartzea
%30
Azken lana
%30

Guztira, %60a baino gehiago eskuratu beharko dute ikasleek GAI izendapena lortzeko. Derrigorrezkoak izango dira testen eta azken lanaren entregak.

Inpaktua
Ikasleek egindako azken lanak bi bertsio izango ditu: Lehen bertsioa, originala izango da eta ebaluaketarako kontutan hartuko dena izango da berau; bigarrena, lehenengoaren zuzenketa izango da, argitaratzeko moduan erredaktatua. Egindako lan guztien konpilazioa egin eta zabaltzeko moduan jarriko da ikasle guztientzat, Etorkizunean beraien eskolatan erabiltzeko aukera edo lankideekin partekatzeko aukera izango dute modu honetan. Modu honetan sorkuntza kolektibo bat osatuko dute ikastaroa egiten dutenek.

Baliabideak

ÁLVAREZ AMORÓS, J. A. (ed.) (2004). Teoría literaria y enseñanza de la literatura. Ariel. Barcelona.
BIGÁS,M. (2000). Didáctica de la lengua en la Educación Infantil. Ed. Síntesis. Barcelona.
BRYANT, S.C. (1992). El arte de contar cuentos. Hogar del Libro. Barcelona.
CARLINO, P.; SANTANA, D. (1996). Leer y escribir con sentido. Una experiencia constructivista en Educacion Infantil y Primaria. Aprendizaje Visor. Madrid.
CERRILLO, P. Y GARCÍA PADRINO, J. (coor.) (1993): Literatura infantil de tradición popular. Cuenca: Ed. Universidad de Castilla-La Mancha.
COLOMER, T. (2001). “La literatura en la etapa de educación infantil” in Bigas, M.; Correig, M. (ed.) (2001). Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid. Síntesis.
COLOMER, T. (2005). “El desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y juvenil”. Revista de Educación, num. extraordinario, 203-216.
COLOMER, T. (2009). Introducción a la literatura infantil y juvenil. Síntesis. Madrid.
CULLER, J. (2000). Breve introducción a la teoría de la literatura. Ed. Crítica. Barcelona.
DÍEZ ULZURRUN, A. (coord.) (1999). El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista. Vol 1 y 2. Barcelona. Graó.
DURAN, T. (2009): Álbumes y otras lecturas. Análisis de los libros infantiles. Barcelona: Ediciones OCTAEDRO.
ETXANIZ, X. (2009). Puntan punta bat. Pamiela. Iruñea.
ETXANIZ, X. (1987). Euskal haur eta gazte literaturaren historia. Pamiela. Iruñea.
IGERABIDE, Joan Krutz (1993). Bularretik mintzora. Erein. Donostia.
KORTAZAR, J., ETXANIZ, X. y LÓPEZ GASENI, J.M. (dirs.) (2011). Egungo euskal haur eta gazte literaturaren historia. UPV-EHU. Bilbao.
LLUCH, G. (2010): Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes. Gijón: Ediciones Trea.
LOPEZ GASENI, M., ETXANIZ, X. (2005). 90eko hamarkadako Euskal haur eta gazte literatura. Pamiela. Iruñea.
MORENO, V. (1998). Va de poesía. Pamiela. Iruñea.
OBIOLS SUARI, N. (2004): Mirando cuentos. Lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil. Barcelona: Laertes.
RODARI, G. (1982). Gramática de la fantasía. Cincen-Kapelusz. Madrid.
RUIZ, U. (coord.)(2000). Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Ed. Síntesis. Barcelona.
SOLÉ, I (1992). Estrategias de lectura. Ice. Barcelona. Graó.
VENTURA, N. y DURAN, T. (1982). Cuentacuentos. Siglo XXI. Madrid.
ZAPARAÍN, F. Y GONZÁLEZ, L.D. (2010): Cruces de caminos. Álbumes ilustrados: construcción y lectura. Valladolid: Universidad de Valladolid/Universidad de Castilla-La Mancha.

Erlazionatutako prestakuntza ekintzak
Inskripzioa: 2023/05/19 - 2023/06/02
Inpartizioa: 2023/10/02 - 2023/10/31
Inskripzioa: 2023/09/22 - 2023/10/01
Inpartizioa: 2023/10/05 - 2024/04/18
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/01/08 - 2024/01/29
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/03/07 - 2024/04/30