Ebaluazio psikopedagogikoa eskola inklusiboan (117)

2023/09/15 - 2023/09/29
2024/01/22 - 2024/02/23
30
Euskara
-
Fasea Ordu Modalitatea Hastapen Final Ordutegia Asteko egunak
1 2 D - Presentziala eskola-ordutegitik kanpo 2024/01/22 2024/01/22 17:30-19:30
2 25 H - On Line 2024/01/22 2024/02/23
3 3 G - Txostena eta/edo memoria egitea
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Tramitatzen
30
Mistoa

Ikastaro honetan, irakasleei oinarrizko estrategiak eta tresnak eman nahi zaizkie, eskola-testuinguruan egin daitezkeen ebaluazio psikopedagogikoak garatu ahal izateko. Era berean, irakasleak gai izan behar du proposamen didaktikoak ikasleen beharretara eta aniztasunera egokitzeko, ikuspegi inklusibo batetik. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako hezkuntza-erantzuna arautzen duen ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuak, oro har, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta egokia emateko hezkuntza-eremuan hartu behar diren neurriak jasotzen ditu. Dekretu horretan, ebaluazio psikopedagogikotzat hartzen da irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuan esku hartzen duten elementuei buruzko informazio garrantzitsua biltzeko, aztertzeko eta baloratzeko prozesua, garapen pertsonalean eta/edo akademikoan desorekak dituzten edo izan ditzaketen ikasleen hezkuntza-premiak identifikatzeko, eta curriculum-proposamenari eta gaitasunen garapenean aurrera egiteko behar dituzten laguntza-motei buruzko erabakiak oinarritzeko eta zehazteko.

Ebaluazio psikopedagogikoa curriculum-ebaluazio batean eta ikasleek irakasleekin, ikaskideekin ikasgelaren testuinguruan, ikastetxean eta familia-giroan duten elkarreragina behatzean oinarritu beharko da. Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren jarraibideek, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleei hezkuntza-erantzuna emateko baliabide pertsonal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzkoak, adierazten dute ikastetxeari dagokiola hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleen hasierako ebaluazioa egitea eta erantzun egokiena emateko beharrezkoak diren neurriak eta laguntzak ezartzea; horregatik, funtsezkotzat jotzen da irakasleei estrategiak, teknikak eta tresnak ematea, lehen ebaluazio hori egiten laguntzeko, ikasleak identifikatzeko, hautemateko eta erantzun inklusibo bat emateko.

Gaitasunak
Ikasleen gaitasunak
 • Ekimen eta izpiritu ekintzailea
 • Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala
 • Ikasten eta pentsatzeko ikastea
Irakaslearen gaitasunak
 • Aditua gelan ikasteko egoerak proposatzeko, aplikatzeko eta ebaluatzeko
 • Aditua lana EAEko hizkuntza ofizialetan, eta, hala behar izanez gero, atzerriko hizkuntzan garatzeko
 • Aditua proposamen didaktikoak ikasleen premia eta aniztasunera doitzeko eta egokitzeko, ikuspegi inklusibotik
 • Aditua zeharkako eta diziplina gaitasunekin loturiko prozedurak eta jarrerak erakusteko
 • Ikasleen lorpenera bideratuta dago
Baldintzak
Baldintzak
 • Irakasleak orokorrean
Lehentasunezko taldea
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (3. eta 4.) eta Batxilergoa Psikologia eta Soziologia irakasleak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza P. Terapeutikoak
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergo Orientatzaileak
 • Haur eta Lehen Hezkuntza Kontsultoreak
 • Haur eta Lehen Hezkuntza Pedagogia Terapeutikakoak
Titulazio baldintzak: Ez dago baldintzarik
Titulazio baztertzailearen baldintzak Ez dago baldintzarik
Ikastaroaren egitaraua
Helburuak
Ebaluazio psikopedagogikoaren kontzeptua lankidetza-eredu batetik aztertzea; Legezko esparrua eta ebaluazio psikopedagogikoan eta txosten psikopedagogikoak egiteko prozesuan inplikatutako gogoetak ezagutzea; Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleak goiz detektatzeko gaitasunak garatzea; Ebaluazio psikopedagogikoko prozesuaren faseak ezagutzea eta bereiztea; Abiapuntuko hipotesiak ezartzea, ebaluaziotik eratorritako emaitzak kontrastatzeko; Ebaluazio mota bakoitzerako tresna, teknika eta prozedura egokien ezaugarriak, aplikazio posibleak eta interpretazioak ezagutzeko; Ikasleen hezkuntza-beharrak identifikatu, definitu eta erantzuteko gaitasunak garatzea (neurriak edo orientabideak proposatzea), hezkuntza inklusiboaren esparruan; Egokitzapen mota desberdinak daudela eta horietako bakoitzaren ezaugarriak ezagutzea; Familiaren eta eskolaren arteko lankidetza bideratzeko estrategia egokiak ezagutzea, eta familiekin koordinatzea, seme-alaben adimen emozionala eta soziala hobetzeko. Enpatia eta familiekiko lana sustatzea.
Ikastaroaren edukia

1. Atala:Sarrera: ikastaroaren, programazioaren eta eGelapi plataformaren aurkezpena (2 ordu)
2. Atala: Edukien garapena
1. Modulua: Ebaluazio Psikopedagogikoa (5 ordu)
          Marko legala
          Kontzeptua eta ezaugarriak
          Ebaluazio motak eta hauen parteak
          Txosten psikopedagogikoa
2. Modulua: Hezkuntza-premia bereziak hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoen aurrean. (5 ordu)
          Hezkuntza-premia bereziak hezkuntza-laguntzaren premia espezifikoen aurrean
          Gaitasun funtzionalak eta instrumentalak
          Begirada parekidea sustatzen duten orientabide ez-sexistak
3. Modulua: Ebaluazio-mota bakoitzerako tresna, teknika eta prozedura egokiak. Aplikazio eta interpretazio posibleak (10 ordu)
          Adimen orokorra eta sormena
          Egokitzeko jokabideak
          Arreta, fokalizazioa, kontzentrazioa
          Hizkuntza, irakurketa-idazle prozesua eta trebetasun logiko-matematikoak
4. Modulua: Ebaluazio psikopedagogikoari buruzko kasu praktikoak (5 ordu)
          Irakurtzen eta idazten ikastea
               Kalkulua ikastea
               Lengoaiaren nahaste espezifikoa
               Lengoaiaren nahaste espezifikoa
           Arreta defizitagatiko nahasmendua, hiperaktibitatearekin edo gabe.
           Adimen-gaitasun handiko ikasleak
3. Atala: Ikasitakoa gelara eraman (3 ordu)

Metodologia

EHU/UPVk unibertsitateko kideen eskura jartzen duen eGelaPi izena duen irakaskuntza telematikorako plataformaren bidez egingo da ikastaroa. Ikastaroaren metodologia online, asinkroniko eta urrutiko irakaskuntzan oinarritzen da. Horrek aukera ematen dio ikasleari ikastaroa edozein momentuan jarraitzeko, edozein dela ere bere kokalekua. Ikaskuntza familiako eta laneko erantzukizunekin bateragarri egitea, eta joan-etorrien beharrik gabe ikastea. Ikaskuntza-metodo honek prestakuntza egokia ematea nahi du, ikastaro honetarako bereziki diseinatutako hainbat material didaktiko digitalizatua erabiliz. Material hori testuek, ilustrazioek, bideoek, glosarioek, estekek eta ariketek osatzen dute. Bestalde, ikasketa-prozesua indartu egingo da taldean lan egiteko espazio baten bidez. Espazio horretan, ikasleek foro pribatu bat izango dute praktikak edo lanak egiteko eta proposamenak irakasleari eta taldeko gainerako kideei bidaltzeko eta elkartrukatzeko, ikasketa aktibo eta esanguratsua sustatuz.

Ebaluazioa eta eragina

.

Baliabideak

.

Erlazionatutako prestakuntza ekintzak
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2023/11/02 - 2023/12/01
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2023/11/06 - 2023/12/08
Inskripzioa: 2023/09/26 - 2023/12/29
Inpartizioa: 2023/10/16 - 2024/05/20
Inskripzioa: 2023/09/26 - 2023/10/16
Inpartizioa: 2023/10/17 - 2024/05/28