Tutoretza bigarren hezkuntzan (118)

2023/05/19 - 2023/06/02
2023/10/02 - 2023/10/31
30
Euskara
-
Fasea Ordu Modalitatea Hastapen Final Ordutegia Asteko egunak
1 27 H - On Line 2023/10/02 2023/10/31
2 3 G - Txostena eta/edo memoria egitea
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Tramitatzen
30
On-line

Hezkuntza-orientazioa hezkuntza-jardueran txertatutako laguntza-prozesu jarraitua eta sistematikoa da, eta ikasleei oinarrizko gaitasunak eskuratzen laguntzea du helburu. Tutoretza Plana ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren barruan dago, eta dokumentu horretan egituratzen dira ikasle guztiei eskolan zehar zuzendutako orientazio- eta jarraipen-ekintzak. Horregatik, tutoretzen berezko edukiak (lau multzotan banatuta) oinarrizko gaitasunak garatzen laguntzera bideratu behar dira.

1. Garapen pertsonalak hazkunde pertsonalari, arazoei aurre egiteko jarrera hobetzeari, erabakiak hartzeari eta bizitza osoko proiektu pertsonala lantzeari buruzko edukiak biltzen ditu.

2. Lanbide-orientazioa Eskolatzeak aurrera egin ahala, garrantzi handiagoa hartzen ari dira ikasleak ibilbide akademikoari eta bere etorkizun profesionalari buruz hartuko dituen erabakiak, bere buruaren eta lan-munduaren ezagutzatik abiatuta.

3. Besteekiko harremanak: komunikazioa, talde-lana eta gatazkak konpontzea. Giza taldeen funtzionamenduarekin, bizikidetza-arauekin eta gatazken analisi eta konponbidearekin lotutako kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak barne hartzen ditu.

4. Ikaskuntza-prozesuak Eskola-errendimendua, agendaren erabilera, lankidetza- eta lankidetza-taldeak, ikasketa-tekniken aplikazioa eta helburu kognizioko estrategiak optimizatzen dituzten gaitasunei buruzko edukiak dira.

Gaitasunak
Ikasleen gaitasunak
  • Ekimen eta izpiritu ekintzailea
  • Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala
  • Ikasten eta pentsatzeko ikastea
  • Izaten ikastea
Irakaslearen gaitasunak
  • Aditua arazoak eta gatazkak ebazteko
  • Aditua ikasleak ikasteko prozesuan motibatzeko eta bizitzako proiektua eraikitzeko orientatzeko
  • Aditua proposamen didaktikoak ikasleen premia eta aniztasunera doitzeko eta egokitzeko, ikuspegi inklusibotik
  • Aditua zeharkako eta diziplina gaitasunekin loturiko prozedurak eta jarrerak erakusteko
Baldintzak
Baldintzak
  • Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Titulazio baldintzak: Ez dago baldintzarik
Titulazio baztertzailearen baldintzak Ez dago baldintzarik
Ikastaroaren egitaraua
Helburuak
Tutoretzaren kontzeptua eredu kolaboratzaileren ikuspuntutik aztertu; Familiek tutoretza planean izan dezaketen garrantziaz jabetzea; Bigarren Hezkutzako tutoretza plana eratzeko orientabideak ezagutu; Tutoretza ikasle guztien beharrei erantzuteko tresna bezala ulertzea; Eguneroko jarduerak aniztasunaren eta inklusioaren ikusmiratik garatzeko jarraibideak ezagutzea; Bizikidetzarekin bat egiten duten balore ez-sexisten bidezko orientazio ereduen ezagutza; Aniztasunaren trataerarako banakako harretarako tresnak ezagutzea; Nerabeekin aritzeko ezinbesteko estrategiak garatzea; Ikasleen jarraipena eta familiekiko harremana hobetzea.
Ikastaroaren edukia

1. Atala:Sarrera: ikastaroaren, programazioaren eta eGelapi plataformaren aurkezpena (2 ordu)
2. Atala: Edukien garapena
1. Modulua: Bigarren hezkuntzako tutoretzaren lehen oinarria: (8 ordu)
         Tutoretza kontzeptua
         Tutoretzaren kontzeptua eredu kolaboratzailerean
         Familiak tutoretza planean
         Tutoretza planaren eraketa
2. Modulua: Ikasgela guztiarentzako tutoretza inklusiboa (9 ordu)
         Tutoretza: Ikasle guztien beharrei erantzuteko tresna
         Aniztasuna eta inklusio, tutoretzen balore
         Begirada parekidea sustatzen duten orientabide ez-sexistak
3. Modulua: Norbanako tutoretzak (8 ordu)
         Tutoretza irakaslearentzako baliabide
         Jarraipen eta ebaluazioa partekatutako aukera
3. Atala: Ikasitakoa gelara eraman (5 ordu)

Metodologia

EHU/UPVk unibertsitateko kideen eskura jartzen duen eGelaPi izena duen irakaskuntza telematikorako plataformaren bidez egingo da ikastaroa. Ikastaroaren metodologia online, asinkroniko eta urrutiko irakaskuntzan oinarritzen da. Horrek aukera ematen dio ikasleari ikastaroa edozein momentuan jarraitzeko, edozein dela ere bere kokalekua. Ikaskuntza familiako eta laneko erantzukizunekin bateragarri egitea, eta joan-etorrien beharrik gabe ikastea. Ikaskuntza-metodo honek prestakuntza egokia ematea nahi du, ikastaro honetarako bereziki diseinatutako hainbat material didaktiko digitalizatua erabiliz. Material hori testuek, ilustrazioek, bideoek, glosarioek, estekek eta ariketek osatzen dute. Bestalde, ikasketa-prozesua indartu egingo da taldean lan egiteko espazio baten bidez. Espazio horretan, ikasleek foro pribatu bat izango dute praktikak edo lanak egiteko eta proposamenak irakasleari eta taldeko gainerako kideei bidaltzeko eta elkartrukatzeko, ikasketa aktibo eta esanguratsua sustatuz.

Ebaluazioa eta eragina

.

Baliabideak

.

Erlazionatutako prestakuntza ekintzak
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2023/11/02 - 2023/12/01
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/01/22 - 2024/02/23
Inskripzioa: 2023/09/26 - 2023/10/16
Inpartizioa: 2023/10/17 - 2024/05/28
Inskripzioa: 2023/09/26 - 2023/12/29
Inpartizioa: 2023/10/16 - 2024/05/20