Ume eta gazteen erresilientzia sendotzen (074)

2023/09/15 - 2023/09/29
2024/05/02 - 2024/06/06
30
Euskara
-
Fasea Ordu Modalitatea Hastapen Final Ordutegia Asteko egunak
1 25 H - On Line 2024/05/02 2024/06/06
2 5 G - Txostena eta/edo memoria egitea
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Tramitatzen
40
On-line

Eskola inklusiboa garatzeko Esparru Planak (2019-2022) jasotzen duen arabera, hezkuntza-arloko esku-hartzeak pertsona guztien eskubideak hartzen ditu kontuan eta ikasle guztien konpetentzia guztien ahalik eta garapenik handiena bermatu behar du. Eskola inklusiboak ikasle guztiei erantzuteko konpromisoa eskatzen digu. Hezkuntza-sistemaren erronka estrategikoetako bat aniztasunari erantzutea denez, erantzun horrek aurreikusten du adimen-gaitasun handiak dituzten ikasleei arreta ematea, ikuspegi zabal eta inklusibotik, eta Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoak ezarritako lehentasunak kontuan hartuta. Testuinguru honetan, gure ikasleengan erresilientzia sustatzea funtsezkoa izango da oinarrizko konpetentziak ahalik eta hobekien garatzeko, bereziki zeharkakoak.

Erresilientziaren inguruko ikerketak espazio bat izan zuen hezkuntzaren esparruan, eskola-egokitzapena, osasun mentalaren babesa eta egoera potentzialki kaltegarrietatik datozen ikasleen garapen pertsonala sustatzen duten baldintzak identifikatzeko modu gisa. Hezkuntza-testuinguruen kasuan, erresilientziari buruzko lehen ikerketetatik, eta agian horrela deitu aurretik, babes-faktore gisa aipatzen ziren maisuak eta "eskola-giro nutritiboak", ikasleen bizitzetan ingurumen-eragin negatiboak minimizatzen laguntzen dutenak. Hala ere, gutxi edo ezer ez da ezagutzen ikaslearen kanpoko faktore hori existitzen ez denean edo ia hautematen ez denean. Erronka honetan datza: gure ikasleen profil erresilientea sustatzen duten funtsezko faktoreak ezagutzea. Hezkuntza-erresilientziak hezkuntza-arrakastaren probabilitatea handitzearekin du zerikusia, ingurumen-esperientzietatik eta -baldintzetatik datorren kalte-beratasunetik harago. Ikastaroaren abiapuntua erresilientzia hezkuntza-testuinguruetan modu egokian deskribatzea izango da; hala nola ezbeharren aurrean errekuperatzeko, gainditzeko eta arrakastaz egokitzeko trebetasuna eta gaitasun soziala, akademikoa eta bokaziozkoa garatzeko gaitasuna, estres larria edo, besterik gabe, gaurko munduari datxezkion tentsioak izan arren.

Gaitasunak
Ikasleen gaitasunak
  • Ekimen eta izpiritu ekintzailea
  • Elkarrekin bizitzen ikastea
  • Gaitasun sozial eta zibikoa
  • Izaten ikastea
Irakaslearen gaitasunak
  • Aditua arazoak eta gatazkak ebazteko
  • Aditua proposamen didaktikoak ikasleen premia eta aniztasunera doitzeko eta egokitzeko, ikuspegi inklusibotik
  • Aditua zeharkako eta diziplina gaitasunekin loturiko prozedurak eta jarrerak erakusteko
  • Irakaskuntza-lanbidearen eta konpromiso sozialaren ikuspegi etikoa partekatzen du agente berritzaile gisa
Baldintzak
Baldintzak
  • Irakasleak orokorrean
Titulazio baldintzak: Ez dago baldintzarik
Titulazio baztertzailearen baldintzak Ez dago baldintzarik
Ikastaroaren egitaraua
Helburuak
Erresilientzia konstruktoa eta honen jatorria ezagutzea; Erresilientzia terminoa hezkuntza-eremuan aplikatzea, eta erresilientzia garatzeak eta sustatzeak Oinarrizko Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza) ikasleengan dituen ondorioak ulertzea; Adimen emozionalaren eta erresilientziaren arteko harremana aztertzea ikasleen hezkuntza-testuinguruetan, adituen ekarpen nagusiak ezagutuz; Hezkuntza-eremuan arrisku-faktoreak eta erresilientzia babesten duten faktoreak bereiztea; Heziberri esparruaren barruan erresilientzia garatzearen garrantzia ulertzea, bereziki zeharkako oinarrizko konpetentzien garapenean; Erresilientzia sustatzeko estrategia praktikoak diseinatzea eta garapen hori ikasleen irteera-profilarekin lotzea; Zehazki, erresilientzia terminoak elkarbizitzarako konpetentziaren barruan duen garrantzia ulertzea, BIZIKASI ekimenaren barruan; Trebetasun sozio-emozionaletan trebatzea, arazo emozionalak konpontzeko; Ikasgelan ulermen eta enpatia giro bat ezartzea; Familia eta eskola arteko elkarlana bideratzeko estrategia egokiak ezagutzea, familiekin koordinatzea bere seme alaben adimen emozionala eta sozialaren hobekuntza aldera. Familiekiko enpatia eta lana sustatzea.
Ikastaroaren edukia

Aurkezpena-. EgelaPi plataforma eta ikastaroaren ezaugarriak. (2,5 ordu)

1. Modulua-. Erresilientziaren definizioa, ekarpen eta autore nagusien azterketa eta terminoaren mugaketa gizarte-zientzien esparruan, zehazkiago hezkuntza-erresilientzia. (5 ordu)

2. Modulua-. Hezkuntza-erresilientzia iragartzen duten faktore psikologikoak: adimen emozionala, hitzezko adimena eta nortasun-ezaugarriak. Generoa eta hezkuntza-erresilientzia (2,5 ordu)

3. Modulua-. Hezkuntza-erresilientziaren arrisku-faktoreak eta faktore babesleak (barnekoak eta kanpokoak). (5 ordu)

4. Modulua-. Hezkuntza-erresilientzia agiri markoaren testuinguruan, ikasleen irteera-profila eta erresilientzia-gaitasuna modulatzen duten zeharkako konpetentziak. (2,5 ordu)

5. Modulua-. Oinarrizko Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza) ikasleen erresilientziaren garapena sustatzeko estrategiak eta orientabideak. (5 ordu)

6. Modulua-.Elkarbizitzarako konpetentzia eta erresilientzia – BIZIKASI ekimena. (2,5 ordu)

Azken ataza-. (5 ordu).

Metodologia

Ikastaroaren metodologia online eta urrutiko irakaskuntzan oinarritzen da. Horrek aukera ematen dio ikasleari ikastaroa jarraitzeko, edozein dela ere bere kokalekua. Ikaskuntza familiako eta laneko erantzukizunekin bateragarri egitea, eta joan-etorrien beharrik gabe ikastea. Ikaskuntza-metodo honek prestakuntza egokia ematea nahi du, ikastaro honetarako bereziki diseinatutako hainbat material didaktiko digitalizatua erabiliz. Material hori testuek, ilustrazioek, bideoek, glosarioek, estekek eta ariketek osatzen dute. Bestalde, ikasketa-prozesua indartu egingo da taldean lan egiteko espazio baten bidez. Espazio horretan, ikasleek foro pribatu bat izango dute praktikak edo lanak egiteko eta proposamenak irakasleari eta taldeko gainerako kideei bidaltzeko.

Ebaluazioa eta eragina

Ikastaroaren aurkezpenean zehaztuko dira, fase hauetako ebaluazio-une eta tresna zehatzak ezberdinduz: hasierako fasea, garapen fasea, aplikazio- eta komunikazio-fasea eta orokortzea eta transferentzia.

Baliabideak

.

Erlazionatutako prestakuntza ekintzak
Inskripzioa: 2023/09/26 - 2023/10/16
Inpartizioa: 2023/10/17 - 2024/05/28
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2023/11/02 - 2023/12/01
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/01/22 - 2024/02/23
Inskripzioa: 2023/09/26 - 2023/12/29
Inpartizioa: 2023/10/16 - 2024/05/20