Maskulinitateak, indarkeria matxisten prebentzioa eta tratu ona lantzea hezkuntzaren esparruan (100)

2023/09/15 - 2023/09/29
2023/11/02 - 2023/12/22
30
Elebiduna
online
Fasea Ordu Modalitatea Hastapen Final Ordutegia Asteko egunak
1 30 H - On Line 2023/11/02 2023/12/22 : - :
DIRECCIÓN DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Asier Ivan Ramos Perdiguero; Belen Gonzalez ; Carlos Garcia Zuazo; Ibai Fresnedo Moreno; Iker Urquiza Zorriqueta; Norma Vazquez ; Sergio Fuente Espeja
Tramitatzen
100
On-line
Gaitasunak
Ikasleen gaitasunak
  • Elkarrekin bizitzen ikastea
Irakaslearen gaitasunak
  • Aditua zeharkako eta diziplina gaitasunekin loturiko prozedurak eta jarrerak erakusteko
Baldintzak
Baldintzak
  • Irakasleak orokorrean
Titulazio baldintzak: Ez dago baldintzarik
Titulazio baztertzailearen baldintzak Ez dago baldintzarik
Ikastaroaren egitaraua
Helburuak
• Genero-teoria, honek gure gizartean dakarren egiturazko banaketa eta sexismoan dituen ondorioak ezagutzea eta ulertzea, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak zergatik dauden eta esleitutako rolen bereizketak eta hierarkizazioak zeri erantzuten dioten ulertzeko. • Gaur egun gizonen sozializazio-prozesua ezagutzea eta identifikatzea, bai taldeka bai banaka, gure gizartean nagusi diren erreferente maskulinoen berrikuspen kritikoa eginez eta aldaketarako eta eraldaketarako beste erreferente batzuk indartuz. • Egitura sexista honetatik eratorritako ideiak, pentsamenduak, jarrerak eta portaerak identifikatzea, eta horiek hezkuntza-eremuan duten eraginaren dimentsio pertsonala eta taldekoa ebaluatzea. • Gizon gazteengan jokabide berdinzaleak eta ez-sexistak bultzatzea. • Indarkeria matxisten motak ezagutzea eta identifikatzea, eta horiek hezkuntza-eremuan duten eraginaren dimentsio indibiduala eta kolektiboa ebaluatzea. • Tratu onak sustatzen dituzten gizon gazteekin izandako lan-esperientziak ezagutzea. • Eskola-eremuan portaera matxistak dituzten gizonekin esku hartzeko proiektuak eta ekintzak diseinatzea. • Eskuratutako trebetasunak eta ezagutzak praktika profesionalean aplikatzea.
Erlazionatutako prestakuntza ekintzak
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2023/11/02 - 2023/12/01
Inskripzioa: 2023/09/15 - 2023/09/29
Inpartizioa: 2024/01/22 - 2024/02/23
Inskripzioa: 2023/09/26 - 2023/10/16
Inpartizioa: 2023/10/17 - 2024/05/28
Inskripzioa: 2023/09/26 - 2023/12/29
Inpartizioa: 2023/10/16 - 2024/05/20